จำนวนข้อมูลในระบบ

จำนวนผู้ประกอบการในระบบ

จำนวน 11 ร้าน


ผลิตภัณฑ์ในระบบ

นำเทียบยามาซื้อ
จำนวน 1 ร้าน
ยาคลายกล้ามเนื้อ
จำนวน 1 ร้าน
ยาปรับสมดุลประจำเดือน
จำนวน 1 ร้าน
ยาปรับสมดุลเลือด
จำนวน 4 ร้าน
ยาปรับสมดุลในร่างกาย
จำนวน 2 ร้าน
ยารักษาความดัน
จำนวน 2 ร้าน
ยารักษาระบบไหลเวียนเลือด
จำนวน 1 ร้าน
ยารักษาหลอดลม
จำนวน 2 ร้าน
ยารักษาอาการปวด
จำนวน 1 ร้าน
ยารักษาอาการปวดเมื่อย
จำนวน 2 ร้าน
ยารักษาและบำรุงช่องคลอด
จำนวน 1 ร้าน
ยารักษาและบำรุงเลือด
จำนวน 2 ร้าน
ยารักษาโรคไต
จำนวน 3 ร้าน
ยารักษาโลหิตจาง
จำนวน 1 ร้าน
ยาสตรี
จำนวน 1 ร้าน
ยาแก้ปวดเมื่อย
จำนวน 3 ร้าน
ยาแก้ร้อนใน
จำนวน 1 ร้าน
ยาแก้วิงเวียนศีรษะ
จำนวน 1 ร้าน
ยาแก้หอบ
จำนวน 1 ร้าน
ยาแก้ไอ
จำนวน 1 ร้าน
ยาแผนปัจจุบัน
จำนวน 1 ร้าน

แผนที่ร้านยาจีน


รูปภาพยาจีน